Undervisning
Frisører

Grundforløb

Materiale til undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb.

 

Materialerne er opdelt efter de officielle kompetencemål og består af alt lige fra pjecer og vejledninger til videoer og PowerPoint-præsentationer med mere.

Kundebetjening

Kompetencemål 1:

”Medvirke ved kundebetjening”

Samarbejde og problemløsning

Kompetencemål 2:

”Samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces”

Ergonomi

Kompetencemål 3:

”Anvende grundlæggende ergonomiske principper ved udførelsen af opgave”

Farveteknikker og strukturbehandling

Kompetencemål 4:

”Under vejledning anvende basale farveteknikker og udføre strukturbehandlinger med grønne og kemiske produkter, med tilhørende diagnose og kartotekskort”

Arbejdsstillinger og organisering

Kompetencemål 5:

”Ved udførelsen af alle arbejdsopgaverne, vælge og anvende ergonomisk korrekt værktøj og arbejdsstillinger, herunder placere kamme og sakse i korrekte håndstillinger, samt håndtere føntørreren i den rigtige hånd under udførelsen af forskellige frisureretninger, således at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås”

Allergi

Kompetencemål 6:

”Redegøre for hvorledes man beskytter sig selv og salonmiljøet ved arbejde i frisørfaget med de kemiske og grønne produkter, samt redegøre for hvorledes kunden beskyttes mod de kemiske produkter og dermed undgår allergiske reaktioner”

Søge mere viden

Kompetencemål 7:

”Søge den grundlæggende viden i brancherelevante informationskilder, herunder de danske myndigheders bekendtgørelser, EU´s kosmetikdirektiv og ”den miljøkyndige salon”

Hygiejne

Kompetencemål 8:

”Under vejledning overholde de hygiejniske principper, der vedrører det personlige, arbejdsredskaberne og arbejdspladsen"

 

Arbejdspladsvurdering [APV]

Kompetencemål 9:

”Bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)”

Risikovurdering

Kompetencemål 10:

"Reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave"

Forebyggelse

Kompetencemål 11:

”Anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og –bevægelser”

 

Substitution

Kompetencemål 12:

”Anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader”

Planlægning

Kompetencemål 13:

”Anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger”